Телефон : +359 884 561 731
Имейл : [email protected]

ПЕЧАТНА РЕКЛАМА

Графичният дизайн е свързващо звено между идеята и нейното възприятие, между посланието и въздействието, което се очаква то да реализира.Съвременните визуални графични решения съдържат в себе си множество компоненти – композиция на графичните елементи, цвят и тоналност, организация на графичното пространство, форма, обем, мащаб, типография – всеки един от които се подчинява на собствени принципи и изисквания.

Фирмената или корпоративна идентичност в маркетинга е „лицето“ на дадена компания, хармонизираният изглед на рекламните материали, опаковките на продуктите ѝ и търговските марки, както и на посланията, които тя излъчва.


НАШИТЕ УСЛУГИ ВКЛЮЧВАТ:
Цените са за предпечатен дизайн
без печатане или конструиране (за табели и билборди)
(цените с печат или конструкция се смятат при поръчка от ваша страна)

Лого Дизайн
Логото е лицето на Вашата фирма, продукт или дори отделна личност. Едно уникално по свой начин лого създава Вашата идентичност в онлайн пространството.
За лого дизайна е важно използване на уникален шрифт, на стилен графичен елемент, знак, чиято форма да е лесна за разпознаване, лого знакът да е свързан с дейността на компанията.

Лого дизайн  – 60 лв./бр.

web banner


Графичен и Креативен Дизайн
Първото визуално впечатление създава първото решително въздействие, относно продуктите и услугите на компанията.
Визитки, Флайъри, Лого, Постери, Брошури, CD етикети и опаковки. Изразете своите ценности и стратегии, за да промотирате и утвърдите своята маркова идентичност.

Графичен дизайн на Facebook Корица – 25 лв./бр.

facebook banner


Банер Дизайн
1. Да привлече вниманието. Това е първоначалният необходим резултат от появяването на банера.
2. Да предизвика интерес за преглед. Банерът трябва да събуди у клиента интерес към рекламираната стока или услуга.
3. Да подтикне към преминаване на сайта.Тази задача се постига с помощта на елемента недоизказаност в съдържанието на банера.
Да подтикне към действие за поръчка, тоест към купуване на стоката или услугата от самия сайт (което е и крайната цел на рекламата). Тази задача се възлага не толкова на сайта, а преди всичко на информацията в банера.

Банер дизайн – XX лв. на брой дизайн от таблицата по-долу:

gwd7


Предпечатен дизайн на Визитна картичка – 5 лв./бр. (без печат само дизайна)
(с печата цената се определя от количество, картон и брой цветове)

Предпечатен дизайн на Брошура – 19 лв./бр. (без печат само дизайна)
(с печата цената се определя от количество, картон и брой цветове)

Предпечатен дизайн на Флаер – 15 лв./бр. (без печат само дизайна)
(с печата цената се определя от количество, картон и брой цветове)

Предпечатен дизайн на Папка – 12 лв./бр. (без печат само дизайна)
(с печата цената се определя от количество, картон и брой цветове)

Предпечатен дизайн на Бланка – 12 лв./бр. (без печат само дизайна)
(с печата цената се определя от количество, картон и брой цветове)

Предпечатен дизайн на Календари и Джобни Календари – 18 лв./бр. (без печат само дизайна)
(с печата цената се определя от количество, картон и брой цветове)

Графичен и предпечатен дизайн на Поздравителни Картички – 17 лв./бр. (без печат само дизайна)
(с печата цената се определя от количество, картон и брой цветове)

Предпечатен дизайн на Покана – 23 лв./бр. (без печат само дизайна)
(с печата цената се определя от количество, картон и брой цветове)

Предпечатен дизайн на Постер или Плакат – 29 лв./бр. (без печат само дизайна)
(с печата цената се определя от количество, картон и брой цветове)

Предпечатен дизайн на Табела – 31 лв./бр. (само дизайна)
(с печата цената се определя от количество, материал и монтаж)

Предпечатен дизайн на Билборд в реални предпечатни размери – 55 лв./бр. (само дизайна)
(с печата цената се определя от количество, материал и монтаж)

Предпечатен дизайн на Меню – 39 лв./бр. (без печат)
(с печата цената се определя от количество, картон и брой цветове)

Предпечатен дизайн на Каталог – 45 лв./бр. (без печат)
(с печата цената се определя от количество, картон и брой цветове)

Предпечатен дизайн на Лепящи Стикери – 12 лв./бр. (без печат)
(с печата цената се определя от количество, картон и брой цветове)

Предпечатен дизайн на Корица за Книга – 53 лв./бр. (без печат)
(с печата цената се определя от количество, картон и брой цветове)


За допълнителни въпроси относно реклама на услуга, която не е описана при нас, моля потърсете нашият партньор печатница ДиМакс – www.dimax-bg.com

Global Web Design BG
Работно време: Пон.-Петък от (9:30 ч.-18:00 ч.)
Телефон: +359 884 561 731
Лице за контакт: Георги Банов
Е-Поща: [email protected]